Doğum yeri: Lefkoşa ,KKTC

Meslek: Tıp doktoru

Uzmanlık alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yabancı dil: İngilizce

2003-2009:   Uzmanlık  eğitimi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Adana

1996-2002:   Tıp Fakültesi eğitimi

İstanbul Üniversitesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,İstanbul

2009-2010 :   KKTC Medikent Hastanesi

2011-2012 :   Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü)

2013          :   Büyükçekmece Kolan Hastanesi

2013          :   Şişli International Kolan Hastanesi

2021          :   Kendi Muayenehanesi

Uluslararası makaleler:    

1. Pazarbaşı A, Kasap M, Güzel Aİ, Kasap H, Onbaşıoğlu M, Özbakır B, Demirkazık A, Özgünen FT, Gürtunç E. Polymorphisims in the tumor necrosis factor-alpha gene in Turkish women with preeclampsia and eclampsia. Acta Medica Okayama. Vol.61, no 3, pp.153-160, 2007.

 

 Ulusal makaleler :

1. Kadayıfçı O, Ürünsak İF, Güzel B, Onbaşıoğlu M. İnfertilite tedavisinde üçüncü çözüm: Evlat edinme. Türk Fertilite Dergisi.Cilt 12, sayı 2, s.121-128, 2004.  

2. Kadayıfçı O, Güzel AB, Toksöz L, Onbaşıoğlu M. Menarştan önce ve Ergenlik Sürecinde Vulvovaginitis. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi. Cilt 2, sayı 1, s. 49-56, 2006.

3. Onbaşıoğlu Meliz1, Özgünen Fatma Tuncay1,, Gürkan Emel2, Alparslan Z. Nazan3, Evrüke Cüneyt1, Demir Cansun1. Maternal ve Fetal Trombofilinin Preeklampsi ve Intrauterin Büyüme Geriliği Olgularında Etkisi. Türkiye klinikleri dergisi, Cilt 20, sayı 5, s.310-318, 2010.

 

Uluslararası Kongre Bildirileri :  

1.The 9th congress of the European Society of Contraception, 3-6 Mayıs 2006, İstanbul (poster: Educational status on contraception in medical students, bildiri kitapçığı sayfa no:154), Demir C, Büyükkurt S, Kadayıfçı O, Onbaşıoğlu M, Ürünsak İF, Güzel AB. 

2. ESCO (Poster :Primary intestinal -type adenocarcinoma of th vagina:A rare case) ,Attar R, Aban M, Onbaşıoğlu M, Aydın T.

 

Ulusal Kongre Bildirileri 

6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya (poster:Preeklamptik gebelerde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve solubl FMS benzeri tirozin kinaz (SFLT-1) düzeyleri.)( Bildiri no: PS. 112, TJOD Dergisi Cilt 5,2008 Kongre özel sayısı, sayfa no:65-66.) Özbilen N, Özgünen FT, Evrüke C, Demir SC, Büyükkurt S, Erbaş H, Onbaşıoğlu M.

7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC.(Sözel bildiri: Fetal trombofilinin preeklampsi ve intrauterin büyüme geriliği olgularında etkisi) (Bildiri no: SB.08, TJOD Dergisi Cilt 6,2009 Kongre özel sayısı, sayfa no:7) Meliz Onbaşıoğlu, Fatma Tuncay Özgünen

 

Kitap Bölümü Çevirisi 

1. Yüksek Riskli Gebelikler.3.baskıdan Türkçe’ye çeviri. Bölüm 67. Doğum Eylemi-Genel Bir Bakış, s.1383-1391, 2008. Demir SC, Onbaşıoğlu M.

2. Obstetri Normal ve Sorunlu Gebelikler. 5.baskıdan Türkçe’ye çeviri. Bölüm 34. Kalp Hastalıkları, s.913-938, 2009. Demir SC, Onbaşıoğlu M.

 

Yazılan Kitap Bölümü   

1. Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum. Bölüm 5, Gebelikte beslenme ve kilo alma, s.41-50, Saygılı Yılmaz E, Onbaşıoğlu M.

2. Klimakterium Premenopoz-Menopoz-Postmenopoz-Senium İkinci Bahar.Editör: Kadatıfçı O. Editör yardımcıları: Ürünsak İF, Güzel B, Toksöz L, Onbaşıoğlu M.

 

Kurs Katılımları

1. Neonatal Resüsitasyon Kursu, 29 Kasım- 1 Aralık 2004, Adana.

2. Obstetrik Ultrason ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu, Obstetrik Ultrasonografi          Kursu, 10 Nisan 2005, Adana.

3. Postmenopoz kursu, 29-30 Mart 2006, Adana, Konuşmacı: Postmenopoz kadında  egzesiz ve diyet.

4. Kolposkopi Kursu, 19 Nisan 2006, Antalya, 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.

5. Fetal Ultrasonografi Kursu, 17-19 Nisan 2007, Adana.

6. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kursu,14-19 Mayıs 2009, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne KKTC.

7. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı, 1-30 Haziran 2009, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir.

8. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23-25 Haziran 2009, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir.

9. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, 29-31 Ekim 2015, İstanbul

10. Gebelikte Ayrıntılı Ultrasonografi Kursu, 4. Acıbadem Kadın doğum Günleri, 8 Nisan 2016, İstanbul

11. Kolposkopi kursu,11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 11 MAYIS 2016, Antalya

12. Postpartum Kanamaların Önlenmesi ve Yönetimi, Kadavrada Obstetrik Cerrahi Kursu 2016, 4-5 Haziran 2016, İstanbul

13.Jinekolojik Estetik ve Rekonstruktif Cerrahi Kursu, 2017. 8-9 Temmuz, İstanbul

14.Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kongresi, 2017, 21-22-23 Temmuz, Kocaeli ve İstanbul

15. Histerekopik Cerrahi Kursu, 2017, 1 Ekim, İstanbul

 

Uluslararası Kongre Katılımları

1. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara

 

Ulusal Kongre Katılımları

TAPD Ulusal Aile Sağlığı Kongresi, 12-15 Haziran 2004.

Perinatal Tıp Kongresi ,1-5 Ekim 2005, Kuşadası.

10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.

V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi,11-14 Kasım 2006, İstanbul

VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya.

6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya.

3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008, Antalya.

7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC.

Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 1-4 Mart 2012, Erzurum.

8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26-30 Eylül 2012, Ölüdeniz Fethiye

9. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya

10. 6. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, 23-26 Kasım 2013, İstanbul

11. Perinatal Tıp 2015, 23-25 Nisan 2015, İstanbul

12. 4.Acıbadem Kadın Doğum Günleri ,8-10 Nisan 2016, İstanbul

13. 11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi ,11-15 Mayıs 2016 , Antalya

14. 25.European Congress of Obstetrics and Gynecology in conjunction with 15. Congress of Turkish of Obstetrics and Gynecology,17-21 Mayıs 2017, Antalya

 

Eğitimler

1. Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi,15-17 Kasım 2017, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, İstanbul

2. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi, 3-5 Kasım/15-17 Aralık 2017, İstanbul

3. Tıp İngilizcesi Sertifika Programı, 04.03.2019-30.05.2019, İstanbul Tabip Odası

  • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
  • Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED)
  • Türk Tabipler Birliği (TTB)
meliz dikey