You are here:
miscarrige
meliz-galeri
Op. Dr. Meliz Onbaşıoğlu

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI

Düşük riski nedir

20. gebelik haftasından önce rahim ağzı açıklığı olmaksızın vaginal kanama olmasıdır.

 

Düşük riski ne kadar sıklıkta görülür

Klinik onaylanmış (ultrasonla gebelik tespit edildikten sonra) tüm gebeliklerin %20’sinde görülür.

Bir kadının pozitif gebelik testi sonrası düşük yapma riski %12’dir.

 

Düşük riskinin gebelik haftası ilerledikçe görülme olasılığı nedir

En sık ilk 12 hafta içinde görülür.

Gebelik haftası ilerledikçe düşük riski azalır.

<6 hafta gebelik     : Risk %22-57

6-10 hafta  gebelik : Risk %15

>10 hafta                : Risk %2-3

 

Gebelik kaybının en az olduğu yaşlar nedir

Gebelik kaybının en az olduğu yaşlar 20 ile 30 yaş arasıdır.

Dolayısıyla ideal anne yaşı da bu aralıktır.

 

Olası düşük nedenleri nelerdir

1-Anormal embriyo

-Yaşamla bağdaşmayan anomaliler

-Kromozom anomalileri

 

2-Olumsuz ortam

-Rahim şekil anomalileri :

Septum (rahimde perde),

Adezyon (rahim içi  yapışıklık),

Miyom

Enfeksiyon:

Bakteriyel vajinosis,

Toksoplasma, Rubella,

Klamidya, Gonore,

Listeriozis

-Endokrin sebepler:

Kontrolsuz diyabet

Tiroid hastalıkları

-Antifosfolipid Antikor Sendromu

-Uygun olmayan Progesteron salınımı:

Progesteron; gebelik korpus luteumundun salgılanan, gebelik boyunca gebeliğin devamı ve anne ile babanın farklı genetik yapılarından oluşmuş embriyonun reddini engelleyen bir hormondur.

 

Tekrarlayan gebelik kaybı kimlerde araştırılmadır

1- Kayıp olan gebeliklerin mutlaka ultrason veya patoloji olarak gösterilebilmiş olması gerekiyor(yani biyokimyasal gebelikler tekrarlayan gebelik kaybı kabul edilmiyor)

2-En az 2 veya daha fazla gebelik kaybı olması gerekmektedir.

 

Tekrarlayan gebelik kayıplarında her zaman sebep bulunabiliyor mu

Tekrarlayan gebelik kayıpları olgularının %50-80‘inde nedene yönelik veya tedavi imkanı sağlayacak tanı konulamıyor.

 

Tekrarlayan gebelik kayıplarında sebeplerin sıkılığına göre dağılımı nedir

İmmunolojik sebepler:  %25

Anatomik sebepler     :  %22

Endokrin sebepler      :  %20

Mikrobiyolojik sebepler :%6

Genetik sebepler        :    %3

Bilinmeyen                  :  %40

 

Tekrarlayan gebelik kaybı olan kişilere hangi testler yapılmalı

-HSG (Rahim filmi ); Anatomik sebepleri dışlamak için yapılır,

-Her iki eşin kromozom yapılarının incelendiği karyotipleme,

-Antifosfolipid antikorlar,

-Trombofili testleri (anne adayında kan pıhtılaşmasını arttıran genetik bir faktörün olup olmadığının araştırıldığı testler),

-Kan şekeri, TSH,

-Enfeksiyon araştırılması için kan testleri ve akıntı kültürü.

 

Tedavi seçenekleri nelerdir

Tedavi sebebe yöneliktir.

-Antifosfolipid antikor sendromu ve trombofililerde kan sulalandırıcılar kullanılır.

-Rahim içinde perde veya yapışıklık saptanan hastalarda cerrahi müdahale yapılır.

-Bakteriyel vajinosis gibi vajinal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılır.

-Progesteron tedavisi.

-Tekrarlayan düşüklerde mümkünse düşük ürününe genetik inceleme yapılmalı.

Eğer kromozom anomalisi varsa genetik analizli tüp bebek uygulanmalıdır.

SORULARINIZI İLETİN