ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE ONAY FORMU

Op. Dr. Meliz ONBAŞIOĞLU tarafından, tarafıma teslim edilen Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ ni okudum. Bu bildirimde belirtildiği şekilde, kişisel verilerimin; KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ‘hizmet veren’ içine girişlerde kimlik ve izin süreçlerinin yürütülmesi, İSG eğitimlerinin koordinasyonu ve iş kaza kayıtlarının tutulması, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, sağlık süreçlerinin yürütülmesi ve sağlık verilerinin kayıt altına alınması, misafir internet kullanım kayıtları, iletişim formunun alınması gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında muhafaza edilmesine, kullanılmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, açıklanmasına, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına, sınıflandırılmasına, devredilmesine, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile işverenin çözüm ortağı kişiler/şirketler/kamu kurumları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, kamera kaydı yapılmasına bu kapsamda görüntümün kayıt altına alınmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Ad – Soyad

Tarih

İmza