Miss. Dr. Meliz Onbasioglu

Biyografi

Miss. Dr. Meliz Onbasioglu; She was born in Nicosia, TRNC.

She graduated from Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, which she entered in 1996, in 2002.

Between 2003 and 2009, she completed his specialization training in Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.

She worked at the TRNC Medikent Hospital in 2009-2010 and then at Bingöl Maternity and Children’s Hospital for State Service Obligation between 2011-2012.

She first worked at Büyükçekmece Kolan Hospital in 2013, then transferred to Şişli International Kolan Hospital in the same year and worked there until 2021.

As of 2021, she has been serving in the fields of gynecology and obstetrics, sexual health and gynecological aesthetics in his own practice established in Mecidiyeköy.

Miss. Dr. Meliz Onbaşıoğlu is a member of the Turkish Medical Association (TTB), the Turkish Society of Gynecology and Obstetrics (TJOD) and the Society of Gynecological Endoscopy (JED).

You can reach the information about the published National and International articles, papers, books and translations, congresses, seminars, trainings and courses from the links below.

Op.Dr. Meliz Onbaşıoğlu; KKTC Lefkoşa’da doğdu.

1996’da girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

2003-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

2009-2010 yıllarında KKTC Medikent Hastanesi’nde, 2011-2012 yıllarında Devlet Hizmet Yükümlülüğü için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde çalıştı.

İlk olarak 2013 yılında Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde çalışmış, aynı yıl Şişli International Kolan Hastanesi’ne transfer olmuş ve 2021 yılına kadar burada çalışmıştır.

2021 yılı itibariyle Mecidiyeköy’de kurduğu kendi muayenehanesinde kadın hastalıkları ve doğum, cinsel sağlık ve jinekolojik estetik alanlarında hizmet vermektedir.

Bayan Dr. Meliz Onbaşıoğlu, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) ve Jinekolojik Endoskopi Derneği (JED) üyesidir.

Yayınlanmış Ulusal ve Uluslararası makale, bildiri, kitap ve çevirileri, kongre, seminer, eğitim ve kursları ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Etkinlikler

 1. Pazarbaşı A, Kasap M, Güzel Aİ, Kasap H, Onbaşıoğlu M, Özbakır B, Demirkazık A, Özgünen FT, Gürtunç E. Polymorphisims in the tumor necrosis factor-alpha gene in Turkish women with preeclampsia and eclampsia. Acta Medica Okayama. Vol.61, no 3, pp.153-160, 2007.
 1. Kadayıfçı O, Ürünsak İF, Güzel B, Onbaşıoğlu M. İnfertilite tedavisinde üçüncü çözüm: Evlat edinme. Türk Fertilite Dergisi.Cilt 12, sayı 2, s.121-128, 2004.
 2. Kadayıfçı O, Güzel AB, Toksöz L, Onbaşıoğlu M. Menarştan önce ve Ergenlik Sürecinde Vulvovaginitis. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi. Cilt 2, sayı 1, s. 49-56, 2006.

3. Onbaşıoğlu Meliz1, Özgünen Fatma Tuncay1,, Gürkan Emel2, Alparslan Z. Nazan3, Evrüke Cüneyt1, Demir Cansun1. Maternal ve Fetal Trombofilinin Preeklampsi ve Intrauterin Büyüme Geriliği Olgularında Etkisi. Türkiye klinikleri dergisi, Cilt 20, sayı 5, s.310-318, 2010.

 1. 1.The 9th congress of the European Society of Contraception, 3-6 Mayıs 2006, İstanbul (poster: Educational status on contraception in medical students, bildiri kitapçığı sayfa no:154), Demir C, Büyükkurt S, Kadayıfçı O, Onbaşıoğlu M, Ürünsak İF, Güzel AB.

 2. ESCO (Poster :Primary intestinal -type adenocarcinoma of th vagina:A rare case) ,Attar R, Aban M, Onbaşıoğlu M, Aydın T.
 1. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs, Antalya (poster:Preeklamptik gebelerde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve solubl FMS benzeri tirozin kinaz (SFLT-1) düzeyleri.)( Bildiri no: PS. 112, TJOD Dergisi Cilt 5,2008 Kongre özel sayısı, sayfa no:65-66.) Özbilen N, Özgünen FT, Evrüke C, Demir SC, Büyükkurt S, Erbaş H, Onbaşıoğlu M.
 2. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi,14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC.(Sözel bildiri: Fetal trombofilinin preeklampsi ve intrauterin büyüme geriliği olgularında etkisi) (Bildiri no: SB.08, TJOD Dergisi Cilt 6,2009 Kongre özel sayısı, sayfa no:7) Meliz Onbaşıoğlu, Fatma Tuncay Özgünen
 1. Yüksek Riskli Gebelikler.3.baskıdan Türkçe’ye çeviri. Bölüm 67. Doğum Eylemi-Genel Bir Bakış, s.1383-1391, 2008. Demir SC, Onbaşıoğlu M.
 2. Obstetri Normal ve Sorunlu Gebelikler. 5.baskıdan Türkçe’ye çeviri. Bölüm 34. Kalp Hastalıkları, s.913-938, 2009. Demir SC, Onbaşıoğlu M.
 3.  
 1. Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum. Bölüm 5, Gebelikte beslenme ve kilo alma, s.41-50, Saygılı Yılmaz E, Onbaşıoğlu M.
 2. Klimakterium Premenopoz-Menopoz-Postmenopoz-Senium İkinci Bahar.Editör: Kadatıfçı O. Editör yardımcıları: Ürünsak İF, Güzel B, Toksöz L, Onbaşıoğlu M.
 1. Neonatal Resüsitasyon Kursu, 29 Kasım- 1 Aralık 2004, Adana.
 2. Obstetrik Ultrason ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu, Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 10 Nisan 2005, Adana.
 3. Postmenopoz kursu, 29-30 Mart 2006, Adana, Konuşmacı: Postmenopoz kadında egzesiz ve diyet.
 4. Kolposkopi Kursu, 19 Nisan 2006, Antalya, 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.
 5. Fetal Ultrasonografi Kursu, 17-19 Nisan 2007, Adana.
 6. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kursu,14-19 Mayıs 2009, 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne KKTC.
 7. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Programı, 1-30 Haziran 2009, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir.
 8. Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri, 23-25 Haziran 2009, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir.
 9. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, 29-31 Ekim 2015, İstanbul
 10. Gebelikte Ayrıntılı Ultrasonografi Kursu, 4. Acıbadem Kadın doğum Günleri, 8 Nisan 2016, İstanbul
 11. Kolposkopi kursu,11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 11 MAYIS 2016, Antalya
 12. Postpartum Kanamaların Önlenmesi ve Yönetimi, Kadavrada Obstetrik Cerrahi Kursu 2016, 4-5 Haziran 2016, İstanbul
 13. 13.Jinekolojik Estetik ve Rekonstruktif Cerrahi Kursu, 2017. 8-9 Temmuz, İstanbul
 14. 14.Ürojinekolojik Anatomi ve Operasyonlar Kongresi, 2017, 21-22-23 Temmuz, Kocaeli ve İstanbul
 15. Histerekopik Cerrahi Kursu, 2017, 1 Ekim, İstanbul
 1. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 20-23 Nisan 2005, Ankara
 1. TAPD Ulusal Aile Sağlığı Kongresi, 12-15 Haziran 2004.
 2. Perinatal Tıp Kongresi ,1-5 Ekim 2005, Kuşadası.
 3. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.
 4. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi,11-14 Kasım 2006, İstanbul
 5. VII. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya.
 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya.
 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 16-19 Ekim 2008, Antalya.
 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC.
 9. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 1-4 Mart 2012, Erzurum.
 10. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 26-30 Eylül 2012, Ölüdeniz Fethiye
 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya
 12. 6. Ulusal Ürojinekoloji kongresi, 23-26 Kasım 2013, İstanbul
 13. Perinatal Tıp 2015, 23-25 Nisan 2015, İstanbul
 14. 4.Acıbadem Kadın Doğum Günleri ,8-10 Nisan 2016, İstanbul
 15. 11. Türk Alman Jinekoloji Kongresi ,11-15 Mayıs 2016 , Antalya
 16. 25.European Congress of Obstetrics and Gynecology in conjunction with 15. Congress of Turkish of Obstetrics and Gynecology,17-21 Mayıs 2017, Antalya
 1. Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi,15-17 Kasım 2017, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı, İstanbul
 2. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi, 3-5 Kasım/15-17 Aralık 2017, İstanbul, CETAD

3. Tıp İngilizcesi Sertifika Programı, 04.03.2019-30.05.2019, İstanbul Tabip Odası

4. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, 14.09.2019-16.02.2020, İstanbul, CİSED

5. Jinekoloji ve Obstetride Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı ve Uygulamaları, Ocak 2022, İstanbul, Fonksiyonel Tıp Platformu

meliz-galeri